<< Pàgina d'inici‎ > ‎Qui som‎ > ‎Tal com som‎ > ‎

Acció tutorial

. L’acció tutorial juga un paper determinant en el procés educatiu. Per això té un tractament preferencial en el projecte educatiu del centre.

 

. La tutoria orientadora (o tutoria personalitzada). Cada professor o professora del centre s’encarrega de tutorar entre 10 i 14 alumnes; es dedica a orientar i assessorar cada noi o noia perquè pugui prendre decisions adequades a les seves necessitats, interessos i capacitats.

Fa un seguiment personalitzat de l’alumnat tant a nivell acadèmic com personal, amb especial atenció a la relació amb la família i a la seva orientació d’estudis i professional. En acabar el cicle (dos cursos), traspassa la informació al nou tutor o tutora.

Per tal de facilitar l'acollida dels alumnes de 1r d'ESO, el tutor orientador, abans de l'inici de curs, manté una entrevista amb cada una de les famílies. Els objectius d’aquesta entrevista inicial són: crear un clima de col·laboració inicial entre la família i el centre, comentar la trajectòria acadèmica durant l’etapa de la primària, conèixer les expectatives de la família en relació al seu fill i al centre, i informar les famílies del funcionament de la tutoria orientadora del seu fill.  

 

. La tutoria de grup. L’alumnat de cada grup té una sessió de tutoria setmanal amb el seu tutor o tutora que s’ocupa de:

. dinamitzar les relacions dins el grup, prendre decisions per portar a les reunions de delegades i delegats, tractar qüestions d’interès comú, programar alguna activitat específica, preparar la sessió d’avaluació...

. treballar temes com la tolerància, el respecte, la sexualitat, la prevenció de diversos riscs per a la salut (tabaquisme, sida, trastorns d’alimentació, drogues...), l’orientació professional, sota la supervisió de la comissió del PAT i en col·laboració amb diverses institucions (Ajuntament, Mossos d’Esquadra i altres).

 

. Des de fa quatre anys, el nostre institut, en el marc de la comissió del PAT, revisa cada any el Projecte d’acció tutorial (PAT), per tal de fer-lo més eficaç i de contribuir a l’objectiu de fomentar la participació de l’alumnat en la dinàmica del centre.

Comments