<< Pàgina d'inici‎ > ‎Qui som‎ > ‎Tal com som‎ > ‎

Atenció a la diversitat

Actualment, el nostre centre, a partir del pla estratègic 2008-2012, es troba en un procés de transformació de la seva organització i les seves metodologies per tal d’adaptar-se millor a les necessitats de l’alumnat. Algunes de les estratègies que s’apliquen són:

 

. Dos professors a l’aula. Com en alguns centres de primària, el professor de reforç es manté dins de l’aula per ajudar de forma més personalitzada tots els alumnes que ho necessiten, sense que ningú s’hagi de separar del grup d’aprenentatge. 

 

. Desdoblaments. El grup classe es divideix en dos grups –d’igual o divers nombre d’alumnes- a les àrees d’anglès, tecnologia i ciències naturals i, en alguns cursos, en les de llengua, socials, plàstica i música.

 

. Oferta de matèries optatives:

 

a)    de reforç: per a alumnes que no han superat els objectius del crèdit comú,

b)    d’ampliació: per atendre l’alumnat amb més capacitats, o amb  interessos en unes àrees determinades, o bé per aprofundir en temes necessaris per cursar el batxillerat,

c)    d’iniciació: per permetre la inclusió dins del currículum d’aspectes que el centre creu interessants, tant si formen part de la programació de les àrees com si no.

                -        Competència d’aprendre a aprendre

-        Competència d’autonomia i iniciativa personal

-        Competència de coneixement i interacció amb el món físic

-        Competència social i ciutadana

. Les sessions d’avaluació són trimestrals i el lliurament de notes coincideix amb els trimestres naturals.

. Preavaluació. A meitat del primer trimestre hi ha una sessió addicional, que permet una primera valoració del procés d’aprenentatge i d’adaptació i, si cal, un primer contacte amb la família.

. Exàmens extraordinaris. Es fan  durant la primera setmana de setembre per recuperar matèries suspeses.

Comments