<< Pàgina d'inici‎ > ‎Qui som‎ > ‎Tal com som‎ > ‎

Avaluació

. L’avaluació és un procés que valora, de forma continuada, els coneixements previs de l’alumnat, el seu progrés i el resultat efectiu del seu treball.

. L’avaluació és global i continua i té en compte tres aspectes:

. els coneixements adquirits per l’alumnat;

. els procediments, activitats, tècniques o habilitats que ha de saber fer;

. les actituds que s’han de tenir i les normes que s’han de seguir en el procés d’aprenentatge.

. El que avaluem, però, no és només això, sinó les competències bàsiques que adquireix l’alumnat i el compliment dels objectius de cada matèria. De manera que no n’hi ha prou que l’alumne sàpiga, sinó que també ha de saber fer, saber ser i saber estar.

. Les competències bàsiques que s’avaluen a la secundària són:

-        Competència comunicativa, lingüística i audiovisual

-        Competència artística i cultural

-        Competència de tractament de la informació i comp. digital

-        Competència matemàtica

-        Competència d’aprendre a aprendre

-        Competència d’autonomia i iniciativa personal

-        Competència de coneixement i interacció amb el món físic

-        Competència social i ciutadana

. Les sessions d’avaluació són trimestrals i el lliurament de notes coincideix amb els trimestres naturals.

. Preavaluació. A meitat del primer trimestre hi ha una sessió addicional, que permet una primera valoració del procés d’aprenentatge i d’adaptació i, si cal, un primer contacte amb la família.

. Exàmens extraordinaris. Es fan  durant la primera setmana de setembre per recuperar matèries suspeses.

Comments