<< Pàgina d'inici‎ > ‎Qui som‎ > ‎

Un estil de treball

1.                   La proximitat.

No volem ser un centre encarcarat i burocràtic.

- Volem estar a prop de l’alumne, per poder-ne seguir el procés, per evitar-ne les desviacions, per potenciar-ne els valors.

- Volem estar a prop de les famílies perquè la col·laboració entre  pares i educadors és absolutament indispensable per a una bona educació

- Volem estar a prop dels problemes i donar una resposta ràpida i educativa, evitant el distanciament i la falta de compromís i tractant cada alumne com un cas especial.

- El tutor orientador és una figura clau en tota aquesta dinàmica.

 

2.                   L’equip docent, centre de l’acció educativa.

El conjunt, reduït i estable, de professors que fan classe a uns mateixos alumnes és el centre i la principal instància de l’acció educativa del nostre institut, perquè estem convençuts que cal privilegiar l’atenció a l’alumne concret (i al grup-classe) per damunt de les exigències de la matèria o assignatura.

 

3.                   L’atenció a la diversitat.

Vivim en un món cada vegada més divers. Per això estem convençuts que tothom ha de rebre l’ensenyament que necessita. Perquè creiem que l’ensenyament públic ha de ser social, ha d’anivellar i no marginar, ha de facilitar a tothom les mateixes oportunitats per progressar i aprendre. Sabem que tots els alumnes poden aprendre i que ho han de fer a partir del que saben. Per això els agrupem en classes diverses i busquem recursos perquè cadascú rendeixi al màxim.


4.                   L’esperit de millora.

Entre els cursos 2007-2011 l'intitut va tenir una Pla d'Autonomia de Centre. Des d'aquell moment, hem consolidat una forma d’entendre el centre que impliqui la renovació i l'adaptació contínues a través de la planificació estratègica. En aquest sentit, estem portant a terme diversos projectes que potencien el nostre estil de treball.

 

5.                   l’aprenentatge més enllà de l’aula.

Estem convençuts que l’escola no s’acaba a les aules. Creiem que per aprendre cal viure experiències concretes i  que hem d’aprendre a aprendre de cada experiència. Per això, com tantes escoles del nostre entorn, anem als museus i a les exposicions, al cinema i al teatre, a les empreses i a la natura, i mirem d’acostar-nos, a través del viatge, a altres realitats socials i culturals.

 

6.                   La participació.

Creiem que si no hi ha participació de tots aquells que integren la comunitat educativa, no hi ha veritable educació. Per això promovem que tothom se senti l’institut com a seu i provem d’obrir canals perquè les idees i el diàleg circulin com més millor. Les reunions d’equip i de departament, els claustres de professors, els delegats de classe, l’associació de mares i pares, la d’alumnes i el consell escolar que els engloba tots són mostres d’un camí pel qual anem avançant.

 


Comments