Crèdit de síntesi i Projecte de recerca


Treball (crèdit) de síntesi. És interdisciplinari. L’alumnat hi aplica els coneixements adquirits a les diferents àrees de manera global per tal d'assolir l'objectiu plantejat. Es treballa en grup durant tota una setmana (abans del final curs) i al final se n’ha de presentar un treball i fer-ne una exposició oral. Els treballs que fem al centre són:

-        Construïm un joc de taula (1r d’ ESO ). Hauran de contruir un joc de taula ambientat en la temàtica proposada (aquest any és el Món Clàssic). Faran el disseny del joc, elaboraran preguntes i proves i construiran tots els elements necessaris pel joc.

-        Fem una revista  (2n d’ ESO). Hauran de fer el muntatge i edició d'una revista ambientada en el nostre barri, Horta-Guinardó. Treballaran amb processadors de textos, cercadors, editors d'imatges...

-        Organitzem el nostre viatge (3r d’ ESO). Hauran de buscar informació sobre les possibles destinacions, dissenyar l'itinerari, calcular el pressupost, fer un fulletó informatiu...

 

. Projecte de recerca. Es fa a 4t i es tracta d’aprendre, durant una setmana i en petits grups, algunes eines bàsiques de la recerca d'informació (aprendre a recollir dades, saber extreure la informació de diverses fonts, aprendre a elaborar les dades i a treure’n conclusions).

El projecte que els hi proposem és "La feina de buscar feina". A partir d'uns personatges predissenyats hauran d'elaborar el seu currículum, estudiar el sector del mercat on poden optar a treballar, fer una carta de presentació, dissenyar i gravar un video currículum i una entrevista de feina. Acaba amb la presentació d’un treball escrit i una defensa oral davant d’un tribunal de professors.

Comments