Currículum


 1r ESO 2n ESO
  
                                                 Hores setmanals                                                        Hores setmanals        
Matèries 1r quadr.
 2n quadr. Matèries 1r quadr. 2n quadr.
Anglès33Anglès44
Biologia i Geologia33Ciències de la naturalesa33
Ciències socials33Ciències socials33
Educació física22Educació física2 2 
Educació visual i plàstica22
   
Llengua castellana 33Llengua castellana3  3 
Llengua catalana33Llengua catalana3 3
Matemàtiques33Matemàtiques4 4
Música22Música2  2 
Tecnologia22Tecnologia2  2 
Ètica/Religió11Ètica/Religió 1
Tutoria11Tutoria 11
Optatives22Optatives 2 2
 Total 30 30 Total 30 30


 3r ESO 4t ESO
  
                                            Hores setmanals                                                             Hores setmanals        
Matèries 1r quadr.
 2n quadr. Matèries 1r quadr. 2n quadr.
Anglès33Anglès33
Biologia i Geologia22Ciències socials33
Física i Químia22Cultura i valors ètics2-
Educació física22Educació física2 2 
Ciències socials33Llengua castellana  3  3 
Educació visual i plàstica 22Llengua catalana  3  3 
Llengua Castellana
33Matemàtiques  4  4 
Llengua Catalana33Optativa específica 1  3  3 
Matemàtiques4 4Optativa específica 233
Tecnologia2 2Optativa específica 3 33
Religió/Ètica 11Optativa - 2 
Tutoria11Tutoria1  1 
Optatives22 

 Total3030 Total3030


Optatives específiques de 4t
(l'alumne/a ha d'escollir-ne 3 entre aquestes 8) 
Biologia i Geologia
Economia
Educació Visual i Plàstica
Física i Química
Francès
Informàtica
Llatí
Tecnologia


 1r BAT 2n BAT
  
MatèriesHores setmanals MatèriesHores setmanals
Anglès3Anglès3
Ciències per al món contemporani2Història3
Educació física2Història de la filosofia3
Filosofia i ciutadania2Llengua castellana2
Llengua castellana2Llengua catalana  2 
Llengua catalana 2Tutoria  1 
Tutoria1Treball de recerca   
Modalitat 14Modalitat 1  4 
Modalitat 24Modalitat 2 4 
Modalitat 3 4Modalitat 3  4 
Modalitat 4/Optativa4Modalitat 4/Optativa 4 
 Total30 Total30

 Matèries de modalitat del batxillerat tecnològic i de ciències de la natura
Física
Ciències de la terra i medi ambient
Física
Ciències de la terra i medi ambient
MatemàtiquesMatemàtiques
Química
Tecnologia industrial
Química
Tecnologia industrial
Biologia
Dibuix tècnic

Biologia
Dibuix tècnic
Electrotècnia
 

 Matèries de modalitat del batxillerat d'humanitats i ciències socials
Història del món contemporani
Grec
Història de l'art
Grec
Literatura universal
Economia i organització d'empresa
Literatura catalana
Economia i organització d'empresa
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Llatí
Matemàtiques aplicades a les ciències socials
Economia
Psicologia + Sociologia (optatives)
Francès (optativa)
 
Literatura castellana
Geografia

Comments